0

Vad är språkstörning?

Olika studier gjorda runt om i världen pekar på att 6 - 8 % av alla barn i förskoleåldern har en försenad språk- och talutveckling av varierande grad. Många av dessa barn återhämtar sig språkligt innan de börjar skolan. Några få kommer att ha bestående språkliga svårigheter. Dessa personer kan ha det som kallas för grav språkstörning. 
 

Vad är språkstörning?

Begreppet språkstörning är ett överordnat begrepp som innebär någon form av svårigheter med att förstå och göra sig förstådd språkligt. Begreppet innefattar både en större försening och avvikelser i språkutvecklingen. En språkstörning kan yttra sig på många olika sätt. Det kan röra sig om allt från övergripande kommunikationssvårigheter till svårigheter att hitta vissa ord eller att uttala språkljuden.

 Jag hittade oavanstående text på http://www.abclogopedtjanst.se, tyckte att den var så heltäckande och en relativt enkel beskrivning därför valde jag att behålla den som den är.
 
Kramar mamma C