0

Funderingar kring språkstörning

Just nu läser jag all litteratur jag kan komma över om språkstörning! Tidigare i höstas kändes det så betungande att ge sig på den... Mina föräldrakänslor tog överhanden o jag hade svårt att fokusera med mina speciallärarögon. Men nu har jag kommit ett hopp längre i bearbetningen av vår sons situation så nu kan jag äntligen ta till mig av det jag läser!

Det jag framförallt har med mig nu är
- en språkstörning är förändrerlig. Det kan helt försvinna över tid eller så skiftar svårigheterna. Den behöver alltså INTE vara bestående!
- specifika läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) hänger nära samman med språkstörning. Genom att tidigt utveckla den fonologiska medvetenheten lägger man en bra grund o kan avhjälpa grava svårigheter. Alltså att leka med språket på olika sätt!
- att barn utvecklar ett eget fonologiskt system i talet om de inte följer det "normala". Genom att kartlägga "hur de gör" kan man hitta ett bättre avkodningssystem och förstå sitt barn bättre...

Några av de böcker jag läst/läser just nu..

Ska bli bättre på att blogga om mina funderingar kring utbildningen o min roll som pedagog också, då det kanske kan hjälpa någon att hitta stöd, inspiration eller rent av kunskap kring språkstörning som kan vara användbar.

För att avsluta lite kring NeNe så har det  hänt en del kring språket nu... Han använder fler hjälpord (småord) och skapar bättre grammatiska meningar! Han använder rätt tempus på verben! Något som annars är vanligt att barn inte klarar av att skilja på. T ex jag springde eller då springa jag. Att man använder fel form (dåtid, nutid) av verbet.
Det är så skönt att kunna ringa in det som annars är vanligt att ge svårigheter faktiskt inte är svårigheter hos NeNe! Upplever inte att han har några pragmatiska svårigheter heller. Alltså att "läsa av" en person med både miner o förstå när någon skämtar eller pratar "bildligt". Ex på bildligt "äta som en häst", "proppmätt" hmmm kommer inte på fler just nu... Men ni förstår innebörden.

NeNes brister sitter snarare "bara" i kommunikationen (andra förstår inte allt) samt i ordförrådet. Dels sin egen ordmobilisering (att plocka fram rätt ord) samt att faktiskt känna till fler ord. Då är det svårt att få ett sammanhang om man inte har alla ord. Det skapar även svårigheter att skapa meningar om man saknar viktiga ord. 

Det är min analys av sonen Och såklart är jag ju subjektiv, men det känns skönt att avstyra ett par svårigheter från listan iaf!

Ha nu en mysig söndag!

Kramar Mamma C