2

Pedagogisk utredning

När jag hämtade NeNe på förskolan idag ville NeNes mentor prata med mig. Hon frågade om vi var öppna för en pedagogisk utredning. Jag svarade "ja absolut gör allt vad ni kan!" I samma stund lände jag en oro att nej vad händer nu? Vad kommer den utredningen att visa? Samtidigt som jag är lättad över att det sätts in åtgärder från alla håll så gnager oron i mig, vad ska de hitta? Lite förnekelse inför "domen". Det är nog en återkommande känsla vi kommer att ha framför oss genom hela denna resa vi nu har påbörjat....
Här är ett exempel på vad en pedagogisk utredning kan innehålla. 
 
 
Väntar förresten samtal från Barnspecialisterna för att få tid för påbörjad utredning!
 
Kramar Mamma C
1 Lotta:

Hejsan, man ska fråga vad utredningen skall användas till och vem som äger utredningen. (Om ni som föräldrar äger den så kan ni välja vem ni vill ska få ta del av den.) En fördjupad pedagogisk utredning kan vara ett jättebra verktyg för att hitta hur varje elev tar till sig information och vad som är barnets styrkor. Det som man kan behöva kolla upp (granska) är vilken kompetens den personen som ska göra den fördjupade pedagogiska utredningen har... (Finns det komptens för att göra en utredning med analyser och strategier?) Har erfarenhet av att en person som inte ens hade kompetens att undervisa normalstörda elever skulle göra en fördjupad pedagogisk utredning på min sons komplicerade inlärningssituation... det blev ju mest pannkaka, eller typ en ytlig nulägesbeskrivning utan analyser och utan strategier eller anpassningar.... Men att ha en bra gjord utredning är en stor hjälp och en bra nyckel till att hitta barnets väg till bästa utveckling. =) lycka till!!

Svar: Å det har jag inte tänkt på... Det specialpedagogerna som ansvarar för de pedagogiska utredningarna i vårt verksamhetsområde, men för den skull ska man ju inte förlita sig helt på deras kompetens så klart! Eftersom jag är pedagog själv så tycker jag ändå att jag kan urskilja vad som är relevant och vad vi kan bortse från. SP har sagt lite som jag inte tycker stämmer fullt, som tex att min son skulle lära sig uttal o träna språket bäst i samspel med andra.... Fast Nä, inte bara. Jag anser att han behöver riktad träning för egen del enskilt eller i par med ett annat barn... Men det är bara mina tankar.... Tycker det tas lite för lättvindigt på barns behov ibland..."Bara de är med i gruppen så lär de sig av de andra, vi kan avvakta med detta".... Ja hur som helst blir det spännande att se vart detta barkar någonstans! Tack!! :)
Camilla Strömberg

2 Lotta:

Kloka tankar Camilla, det behövs absolut riktad träning. Jag brukar tänka att nyinlärning är bra att jobba med enskilt och sedan kan man ta in ett eller två andra barn och träna på att generalisera det som man tidigare jobbat enskilt med innan man går ut i stor grupp. MEN det ligger också något i att vistas i en grupp med barn som är duktiga på att kommunicera, duktiga på socialt samspel och som kan vara både förebilder i språket och bra kommunikationspartners. Min son hamnade i särskola och där har alla barnen stora svårigheter med kommunikation och det hjälper inte min son något över huvudtaget. Han behöver att omgivningen har enkelt för att kommunicera och att tolka kommunikation...(särskolan han går i jobbar inte heller med individuell kommunikationsträning så det blir varken hackat eller malet). SÅ jag tror att du ska kämpa för båda delarna... både individuell träning med tydliga mål och delmål och där han känner själv att han gör framsteg och dessutom att använda sitt språk med sina kamrater i gruppen. Jag håller tummarna att det blir toppen för er. Att vara uppmärksam på hur arbetet läggs upp är alltid bra och att man samarbetar tillsammans både hem och skola/förskola och specialpedagoger och logopeder.

Svar: Vilka kloka tankar! Tack för all input! Det är så mycket att ta in och det är ju så viktigt att det blir rätt! Tack, håller alla tummar o tår att det ordnar sig på bästa sätt för er också :)
Camilla Strömberg